Kategorie zboží
MEXO.CZ e-shop (https://www.mexo.cz/)

REKLAMACE

Reklamace zboží Reklamace zboží

Reklamační řád

 1. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho převzetí.
 2. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Zaslání zboží zpět kupujícím prodávajícímu na dobírku není přípustné a nebude prodávajícím přijato. V případě oprávněné (uznané) reklamace prodávající uhradí kupujícímu jeho náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejpozději však do čtrnácti dnů po jejím vyřízení, vrátit zaplacenou částku kupujícímu na účet, ze kterého bylo zboží placeno. V případě hotovostní úhrady tak prodávající učiní formou složenky na adresu kupujícího. Kupující je povinen zvolit nejlevnější způsob přepravy. Náklady spojené s osobním doručením zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
 3. Kupující je povinen veškeré zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu a uplatnit reklamaci:
 1. osobně na MEXO POINT nebo na prodejně prodávajícího, nebo
 2. zasláním přepravcem prodávajícímu.
 1. Na základě osobního doručení reklamovaného zboží bude sepsán evidovaný reklamační protokol, stejně tak v případě zaslání přepravcem reklamovaného zboží kupujícím. Reklamační protokol může kupující vyplnit i ve webovém rozhraní.
 2. Při uplatnění reklamace je kupující vždy povinen předložit:
 • doklad o zakoupení a dodání/převzetí zboží s jednoznačnou identifikaci zboží (např. výrobní číslo a číslo zboží/výrobku),
 • reklamované zboží, které je kompletní – včetně příslušenství a dokumentace, s neporušenými reklamačními nálepkami,
 • popis vady a jak se projevuje.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout do reklamace pouze zboží čisté a zdravotně nezávadné.
 2. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to zpravidla do jednoho týdne od převzetí zboží k vyřízení reklamace.
Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze